ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานบริหารย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ชั้น 2 อาคารอุทยานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/2 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 213
อีเมล : ymidoffice@gmail.com

 

 

X