การรวมตัวครั้งสำคัญของ Founder, Apprentice Alumni และ เยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาฝึกฝนความ
เป็นผู้ประกอบการ ในงาน Founder Apprentice Networking เปิดประสบการณ์ Exclusive ให้น้องๆ การรวมตัวครั้งสำคัญของ Founder, Apprentice Alumni และ เยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาฝึกฝนความ
เป็นผู้ประกอบการ ในงาน Founder Apprentice Networking เปิดประสบการณ์ Exclusive ให้น้องๆ 

สถานที่