สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้จัดงาน Startup Thailand 2019 เปิดเวที Medical & Health Summit ณ อาคารอุทยานวัตกรรม 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ผู้จัดงาน Startup Thailand 2019 เปิดเวที Medical & Health Summit ณ อาคารอุทยานวัตกรรม 

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ผู้จัดงาน Startup Thailand 2019 เปิดเวที Medical & Health Summit ณ อาคารอุทยานวัตกรรม 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ผู้จัดงาน Startup Thailand 2019 เปิดเวที Medical & Health Summit ณ อาคารอุทยานวัตกรรม