เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA เปิดคลาสหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ความปกติใหม่กับนวัตกรรมเมือง | New Normal x City Innovation” โดยมีผู้บริหารทั้งภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมเสริมอาวุธต่อยอดองค์ความรู้รับมือการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งอนาคต โดยมีวิทยากรแถวหน้าร่วมเปิดมุมมอง แชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาสู่เมืองนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์