ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 3/2563
นายอัฐ ทองแตง (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือ รพ. พญาไท-เปาโล
ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 3/2563
โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการฯ
และ ศ. นพ. บรรจง มไหสวริยะ (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการฯ
​พร้อมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภายในย่านฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์ไทย ณ รพ.พญาไท 2 เมื่อเร็วๆนี้

• ย่านนวัตกรรมที่สังกัด
ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
• อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. การแพทย์ครบวงจร
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

• คำสำคัญ (Keyword)
ขับเคลื่อนนวัตกรรม
ประชุม