ครั้งแรก!! กับโครงการคลินิกให้คำปรึกษา ภายใต้โครงการ YMID ที่ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อสำคัญ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางการแพทย์หรือนักวิจัย ได้แก่ หัวข้อ  IP Law งานนวัตกรรม กฎหมาย licensing, หัวข้อ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน อย. , หัวข้อ Business  Strategy และหัวข้อ Standard (ISO) มาตรฐานต่างๆ

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน

YMID Clinic โปรแกรมคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านนวัตกรรมการแพทย์

เต็มอิ่มกับการรับคำปรึกษา 60 นาที/ครั้ง ตามหัวข้อที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เพื่อคำแนะนำเชิงลึก และใช้ได้จริง

พบกันในวันที่

1 ตุลาคม 2563   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2 ตุลาคม 2563   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สมัครเข้าร่วมงาน: https://forms.gle/UqBfTpSHM9RroWWr6

สมัครด่วน จำนวนจำกัด!   ติดต่อสอบถาม: 02-011-7161 ต่อ 201 คุณบีม

• ย่านนวัตกรรมที่สังกัด
ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
• อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. การแพทย์ครบวงจร
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-

• คำสำคัญ (Keyword)
Clinic
YMID