ที่มาของผลงานนวัตกรรม
ผลงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเส้นใยและแผ่นเมมเบรนเส้นใยเมทัลออกไซด์นาโนโฟโตคะตะลิสต์ กรรมวิธีการเตรียมเส้นใยและแผ่นเมมเบรนเส้นใย โดยที่มีองค์ประกอบหลักของเส้นใยเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์ และซิงก์ทังสเตนออกไซด์นาโนรอดที่บนพื้นผิวถูกตกแต่งด้วยโลหะล้ำค่านาโนพาติเคิล ซึ่งสามารถใช้งานได้ภายใต้แหล่งกำเนิดแสงขาว ยูวีและแสงอาทิตย์

ความร่วมมือที่แสวงหา
- เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

รายละเอียดของนวัตกรรม
เป็นการพัฒนาเส้นใยและแผ่นเมมเบรนเส้นใยเมทัลออกไซด์นาโนโฟโตคะตะลิสต์ และกรรมวิธีการเตรียมเส้นใยและแผ่นเมมเบรนเส้นใย ซึ่งสามารถใช้งานได้ภายใต้แหล่งกำเนิดแสงขาว ยูวีและแสงอาทิตย์ โดยเส้นใยเมทัลออกไซด์นี้มีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูง เสถียรไม่เปราะแตกหักง่าย เมื่อทำการขึ้นรูปเส้นใยเป็นแผ่นเมมเบรนเส้นใยเมทัลออกไซด์ จะได้แผ่นเมมเบรนที่มีความเสถียรและสามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นที่มีความยืดหยุ่นตามระนาบต่างๆ (คือมีความโค้งงอได้ของแผ่นเมมเบรน) ทนความร้อนได้สูงถึง 500-900 องศาเซลเซียส

สถานที่เยี่ยมชมนวัตกรรม
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อื่นๆ (ไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)

ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
- ดร.วรล อินทะสันตา

• ย่านนวัตกรรมที่สังกัด
นวัตกรรมภาพรวมของไทย
• อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

-

• คำสำคัญ (Keyword)
ฆ่าเชื้อ
นาโน
แสงอาทิตย์